Rękodzieło, podróbki i tzw. „chińszczyzna”.

Duża popularność rękodzieła wywołała niemalże masową produkcję wyrobów tego typu. Jest to naturalne zjawisko, gdy popyt na dane produkty jest tak duży. Rękodziełem zaczęła parać się bardzo duża grupa osób – część z nich zawodowo, część w ramach hobby. Wśród dostępnych na rynku produktów pojawiły się kopie, towary niskiej jakości, a nawet "chińszczyzna" imitująca np. wyroby sutaszowe. 

Powstała bardzo duża ilość galerii internetowych oferujących rękodzieło. Serwis allegro także dostrzegł popularność produktów handmade i wprowadził oddzielną kategorię „rękodzieło”. Rynek internetowy został zalany produktami ręcznie wykonywanymi

Nastała moda na „ręczne wykonanie”. Bardzo wiele marek zaczęło podkreślać, czasem bez uzasadnienia, ręczny aspekt produkcji ich wyrobów. Na wielu produktach pojawiły się napisy: handmade, „ręcznie pakowane”, „ręcznie dekorowane”...itd.   

Duża konkurencja, jaka z biegiem czasu pojawiła się na rynku rękodzieła, nie jest zjawiskiem złym, wpływa na podwyższanie jakości i doskonalenie oferty oraz obsługi klientów. Dzięki rozwojowi branży na rynku pojawiło się wiele bardzo ciekawych marek

Nadal obserwuje się duże zainteresowanie wyrobami polskich marek. Szczególnie, że tych dobrych jest coraz więcej. Niestety dość często łamane są prawa autorskie twórców rękodzieła. Myślę, że ważne jest by w tej kwestii edukować klientów, by nie kupowali podróbek. 

Mnogość produktów powoduje, że projektanci muszą walczyć o to, by dotrzeć do klientów ze swoją ofertą. Uwagę należy skupić na doskonaleniu własnej marki i produktów oraz działań związanych ze sprzedażą i promocją

Tym, którzy chcą walczyć o wysoką jakość produktów i dobrą opinię o rękodziele artystycznym, ciekawe wydadzą się z pewnością dwie inicjatywy – Certyfikat rękodzieła i Znak Jakości – Poland Handmade

Certyfikat rękodzieła.


Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów oraz galeria rękodzieła „Las Rąk” w 2014 roku nawiązały współpracę, której wynikiem jest m.in. inicjatywa przyznawania „Certyfikatu Rękodzieła. Autorkami inicjatywy są Zofia Borucińska – założycielka „Lasu Rąk Laboratorium Rękodzieł” oraz Olga Werbeniec – prezes Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów. Krótka informacja o działalności Cechu znajduje się w innym artykule na blogu. 
Certyfikat rękodzieła.
Wzór "Certyfikatu rękodzieła".
Źródło: http://www.rzem-art.eu.
Certyfikaty przyznawane są od lutego 2014 roku. Są one nadawane wyrobom mającym charakter rękodzieła artystycznego, wykonanym na obszarze Polski, z zastosowaniem tradycyjnych technik rękodzielniczych. 

Nadawanie Certyfikatu ma na celu wypromowanie twórców, pomoc w podwyższeniu statusu rękodzielnika i utrzymaniu go na wysokim poziomie. Jego zadaniem jest też zabezpieczenie praw autorskich artystów, ponieważ zdjęcia i opisy certyfikowanych wyrobów będą ogólnodostępne. Na internetowych stronach „Lasu Rąk” i OCRA zostanie zamieszczona lista twórców certyfikowanych oraz ich wyrobów. Dzięki temu nabywcy będą mogli sprawdzić, czy dany produkt posiada certyfikat. Ma to szczególne znaczenie w przypadku klientów zagranicznych, którzy będą mieli pewność, że kupują autentyczne polskie rękodzieło

Certyfikat przyznaje Komisja Certyfikująca składająca się z trzech osób wybieranych przez zarząd OCRA spośród dyplomowanych rzemieślników artystów, mistrzów w swym rzemiośle oraz autorytetów w środowisku rzemiosła artystycznego. Komisja może kontrolować wytwórców, a w przypadku utraty przez wyrób charakteru rękodzieła, prawo do korzystania z certyfikatu będzie odbierane. Certyfikat będzie można uzyskać na dany wyrób lub serię wyrobów. Na stronie Cechu można pobrać formularz wniosku o nadanie „Certyfikatu Rękodzieła” oraz przeczytać więcej na temat inicjatywy. 

Niestety ani Pani Olga Werbeniec, ani właścicielka Lasu Rąk nie odpowiedziały na moje zapytania odnośnie certyfikatu. Nie wiem więc jakie jest zainteresowanie tą inicjatywą i czy autorki podejmują działania, by zainteresować pomysłem jak najszersze grono rękodzielników. Na stronie Cechu lista twórców certyfikowanych jest pusta... Informacje na temat Certyfikatu pochodzą ze stron www Cechu, Lasu Rąk oraz wywiadu z Panią Olgą na stronie biznes.newseria.pl

Znak jakości „Poland Handmade”. 


Znak Jakości Poland Handmade.
Znak Jakości Poland Handmade.
Źródło: http://polandhandmade.pl
Bardzo aktywnie rozwijana jest druga inicjatywa – Znak Jakości Poland Handmade. Pomysłodawczynią jest Anna Lipowska, projektantka biżuterii z sutaszu, która postanowiła wykreować i wypromować znak towarowy dla dobrego polskiego rękodzieła, czyli takiego, które charakteryzuje się wybitnymi walorami estetycznymi i wysoką jakością wykonania. 

Celem „Poland Handmade – znak dobrego rękodzieła” jest promowanie prac  tych twórców, którzy są najlepsi w swoich technikach na polskim rynku. „Znak Dobrego Rękodzieła” przyznawany jest przez grono rękodzielników. 

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa, fanpage oraz blog. Prezentowane są tutaj prace i sylwetki twórców oraz wszelkie wydarzenia związane z branżą rzemiosła. Na stronie Poland Handmade wyróżniono szereg technik artystycznych, w których specjalizują się odznaczeni projektanci. Informacje o tym jak dołączyć do grona wyróżnionych twórców znajdziesz w zakładce "Współpraca". Otrzymać Znak nie jest jednak łatwo...o czym świadczą te słowa:


Jeśli wynik głosowa­nia będzie negaty­wny, nie trak­tuj tego oso­biście. Być może brakuje Ci jeszcze wprawy i doświad­czenia w danej tech­nice i wystar­czy trochę czasu, aby osiągnąć poziom mis­tr­zowski. Poprzeczkę ustaw­iamy wysoko, bo zależy nam na tym, aby pol­skie rękodzieło prezen­towało się naprawdę okazale. Pracuj więc dalej i zgłoś się do nas ponownie za jakiś czas.        

Zajrzyjcie na stronę projektu, bo to prawdziwa uczta dla oczu! 


0 komentarze: