Creative Poland - przemysł kreatywny w Polsce.

projekt Creative Poland.
Projekt Creative Poland - Towarzystwo Amicus.
Źródło: http://creativepoland.eu
Projekt Creative Poland to kolejna inicjatywa skierowana między innymi do środowiska rękodzielników. Projekt prowadzony był przez Towarzystwo Amicus. Jest to organizacja działająca w branży informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej oraz usług doradczych. Od 2000 roku specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Upowszechnia informacje o wszystkich aspektach związanych z członkostwem Polski w UE, informuje o funduszach unijnych oraz udziela pomocy w ich pozyskiwaniu. 

Amicus angażuje się także w rozwój przemysłu kreatywnego w Polsce, do którego zaliczane jest rzemiosło i rękodzieło artystyczne. W ramach podjętych działań współpracowało z Ogólnopolskim Cechem Rzemiosł Artystycznych w ramach projektu Salon Artystów Rzemiosła, o którym możecie przeczytać w oddzielnym artykule. 

O projekcie Creative Poland. 


Od listopada 2012 roku do grudnia 2013 roku realizowało projekt Creative Poland, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu było stworzenie platformy, dzięki której możliwe będzie rozwijanie polskiego sektora kreatywnego. Projekt obejmował świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych skierowanych do przedstawicieli przemysłów kreatywnych, zarówno firm, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Uczestnikami mogli być przedstawiciele przemysłów kreatywnych z całego kraju. Doradcy i trenerzy pomagali m.in. w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki biznesowej, służyli pomocą w opracowaniu strategii rozwoju, w sprawach związanych z założeniem i skutecznym prowadzeniem działalności gospodarczej i promocją. Zakres doradztwa obejmował: prawo, marketing, księgowość i zarządzanie

Katalog Polish Creatives - projekt Creative Poland. 
Źródło: http://www.polishcreatives.pl

Częścią projektu było stworzenie internetowego katalogu firm i osób prowadzących działalność w ramach branży przemysłu kreatywnego. Katalog dostępny jest na stronie Polish Creatives.  

Od 2014 roku w ramach projektu Creative Poland funkcjonuje Partnerstwo Creative Poland na Rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego. Celem partnerstwa jest skupienie ludzi, firm i instytucji wspierających polską sztukę, design, media i inne dziedziny kreatywne. Konsultacje i wymiana doświadczeń mają za zadanie zwiększyć dynamikę rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego. Chodzi także o stworzenie systemu kontaktów i powiązań pomiędzy partnerami z różnych branż. 

Do projektu zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych, współpracujący, bądź mogący przyczynić się do rozwoju sektora kreatywnego oraz przedstawiciele branż kreatywnych, m.in. takich jak: design, architektura, rzemiosło artystyczne, grafika, fotografia moda. W ramach projektu odbywają się konferencje i warsztaty oraz sesje tematyczne organizowane z inicjatywy członków Partnerstwa. Informacje na temat uczestnictwa w partnerstwie można uzyskać za pośrednictwem strony www i Facebooka

Partnerstwo Polskiego Przemysłu Kreatywnego.
Źródło: http://creativepoland.eu/pppk

Dzięki uczestnictwu w partnerstwie można podnosić swoje kompetencje zawodowe. Oferta usług została przygotowana zgodnie z sugestiami zgłaszanymi przez uczestników projektu Salon Artystów Rzemiosła. Projekt zakłada także dopasowywanie tematów w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb.
Organizatorzy o projekcie: 

Creative Poland to społeczność ludzi kreatywnych, otwartych na nowe pomysły, wyzwania i rozwój w oparciu o wiedzę, talent i doświadczenie. Tworzymy nową markę pod którą chcemy zintegrować ludzi kreatywnych różnych dziedzin.     

0 komentarze: