Mapa rzemiosła artystycznego Warszawy.

Rosnąca moda na unikatowe wyroby wysokiej jakości powoduje, że rośnie grupa osób zainteresowanych karierą w rzemiośle. Temat rękodzieła i rzemiosła poruszany jest przez media, artykuły na ten temat ukazują się regularnie w prasie, m.in. w Polityce, Pierwszy Milion, Gazecie Wyborczej i w wielu innych. Produkty rękodzieła można oglądać w prawie każdym magazynie modowym czy wnętrzarskim

W 2007 roku powstała publikacja Magdaleny Stopy o warszawskich pracowniach rzemieślniczych. Stowarzyszenie Nasz Norblin w ramach projektu Made in Warszawa odwiedziło pracownie rzemieślnicze i stworzyło stronę www, na której znajduje się spis pracowni. Poniżej krótka informacja o tych inicjatywach wraz z linkami do poszczególnych stron, na których znajdziecie więcej informacji, jeśli temat Was zainteresuje. 

Made in Warszawa – zrobione po warszawsku. 


Projekt Made in Warszawa.
Strona www projektu Made in Warszawa - Stowarzyszenie Nasz Norblin. 
Źródło: http://www.madein.waw.pl
Z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Norblin powstała strona internetowa, która poświęcona jest m.in. warszawskim zakładom rzemieślniczym. Inicjatorem projektu i administratorem strony jest Krzysztof Wittels. Na stronie znajdą się krótkie opisy tradycyjnych zakładów rzemieślniczych warszawskiego Śródmieścia oraz prezentacje słynnych zakładów przedwojennej Warszawy. Prezentowane materiały powstały przy okazji opracowywania Mapy Najciekawszych Zakładów Rzemieślniczych Śródmieścia Warszawy, którą można otrzymać bezpłatnie od Stowarzyszenia. Materiały gromadzone były we wrześniu i październiku 2009 roku. Organizatorzy projektu odwiedzili wówczas dwadzieścia istniejących zakładów rzemieślniczych. Wynikiem tych spotkań są krótkie opisy pracowni oraz zdjęcia przedstawiające pracownie.

Mapa zakładów rzemieślniczych Warszawy.
Mapa zakładów rzemieślniczych Śródmieścia Warszawy.
Źródło: http://madein.waw.pl/zaklady
Inicjatywa Stowarzyszenia była kontynuowana w 2011 roku. Trzecia edycja projektu Made in Warszawa 3.0 - zrobione po warszawsku również skupiała się na warszawskich zakładach rzemieślniczych. Projekt miał charakter edukacyjny i był skierowany do warszawskich gimnazjalistów. W ramach projektu zostały zorganizowane m.in. warsztaty filmowe, które obejmowały wizyty w tradycyjnych warszawskich zakładach rzemieślniczych i przeprowadzanie wywiadów z rzemieślnikami. Filmy – krótkie wywiady z twórcami rzemiosła oraz opisy pracowni zostały zaprezentowane na blogu projektu oraz na kanale youtube.

Publikacje Magdaleny Stopy. 


Rzemieślnicy warszawscy.
Rzemieślnicy warszawscy - Magdalena Stopa.
Źródło: http://www.magdalenastopa.pl 
Magdalena Stopa – historyczka sztuki i dziennikarka, autorka książek o Warszawie, m.in. książki opowiadającej historię 14 pracowni rzemieślniczych - Rzemieślnicy warszawscy. Niektóre z opisanych pracowni zostały założone w połowie XIX wieku, a obecnie prowadzone są przez kolejne pokolenia rzemieślników. W niewielkim albumie znajduje się zaskakująco duża ilość przepięknych zdjęć autorstwa Jana Brykczyńskiego oraz zdjęć ze zbiorów poszczególnych pracowni. Pełno w niej również ciekawych informacji o technologiach rzemieślniczych, niestandardowych zamówieniach, które przyszło realizować rzemieślnikom i historiach pracowni nierozerwalnie związanych z losami Warszawy

Pracownia sztuki dekoracyjnej d. Bracia Łopieńscy.
Pracownia sztuki dekoracyjnej d. Bracia Łopieńscy. 
Źródło: http://madein.waw.pl/zakladyMielczarek – Kulak Artystyczna Pracownia Wyrobów Oświetleniowych.
Mielczarek – Kulak Artystyczna 
Pracownia Wyrobów Oświetleniowych.
Źródło: http://oswietlenie.strefa.pl 0 komentarze:

Creative Poland - przemysł kreatywny w Polsce.

projekt Creative Poland.
Projekt Creative Poland - Towarzystwo Amicus.
Źródło: http://creativepoland.eu
Projekt Creative Poland to kolejna inicjatywa skierowana między innymi do środowiska rękodzielników. Projekt prowadzony był przez Towarzystwo Amicus. Jest to organizacja działająca w branży informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej oraz usług doradczych. Od 2000 roku specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Upowszechnia informacje o wszystkich aspektach związanych z członkostwem Polski w UE, informuje o funduszach unijnych oraz udziela pomocy w ich pozyskiwaniu. 

Amicus angażuje się także w rozwój przemysłu kreatywnego w Polsce, do którego zaliczane jest rzemiosło i rękodzieło artystyczne. W ramach podjętych działań współpracowało z Ogólnopolskim Cechem Rzemiosł Artystycznych w ramach projektu Salon Artystów Rzemiosła, o którym możecie przeczytać w oddzielnym artykule. 

O projekcie Creative Poland. 


Od listopada 2012 roku do grudnia 2013 roku realizowało projekt Creative Poland, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem projektu było stworzenie platformy, dzięki której możliwe będzie rozwijanie polskiego sektora kreatywnego. Projekt obejmował świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych skierowanych do przedstawicieli przemysłów kreatywnych, zarówno firm, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Uczestnikami mogli być przedstawiciele przemysłów kreatywnych z całego kraju. Doradcy i trenerzy pomagali m.in. w zaplanowaniu indywidualnej ścieżki biznesowej, służyli pomocą w opracowaniu strategii rozwoju, w sprawach związanych z założeniem i skutecznym prowadzeniem działalności gospodarczej i promocją. Zakres doradztwa obejmował: prawo, marketing, księgowość i zarządzanie

Katalog Polish Creatives - projekt Creative Poland. 
Źródło: http://www.polishcreatives.pl

Częścią projektu było stworzenie internetowego katalogu firm i osób prowadzących działalność w ramach branży przemysłu kreatywnego. Katalog dostępny jest na stronie Polish Creatives.  

Od 2014 roku w ramach projektu Creative Poland funkcjonuje Partnerstwo Creative Poland na Rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego. Celem partnerstwa jest skupienie ludzi, firm i instytucji wspierających polską sztukę, design, media i inne dziedziny kreatywne. Konsultacje i wymiana doświadczeń mają za zadanie zwiększyć dynamikę rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego. Chodzi także o stworzenie systemu kontaktów i powiązań pomiędzy partnerami z różnych branż. 

Do projektu zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych, współpracujący, bądź mogący przyczynić się do rozwoju sektora kreatywnego oraz przedstawiciele branż kreatywnych, m.in. takich jak: design, architektura, rzemiosło artystyczne, grafika, fotografia moda. W ramach projektu odbywają się konferencje i warsztaty oraz sesje tematyczne organizowane z inicjatywy członków Partnerstwa. Informacje na temat uczestnictwa w partnerstwie można uzyskać za pośrednictwem strony www i Facebooka

Partnerstwo Polskiego Przemysłu Kreatywnego.
Źródło: http://creativepoland.eu/pppk

Dzięki uczestnictwu w partnerstwie można podnosić swoje kompetencje zawodowe. Oferta usług została przygotowana zgodnie z sugestiami zgłaszanymi przez uczestników projektu Salon Artystów Rzemiosła. Projekt zakłada także dopasowywanie tematów w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb.
Organizatorzy o projekcie: 

Creative Poland to społeczność ludzi kreatywnych, otwartych na nowe pomysły, wyzwania i rozwój w oparciu o wiedzę, talent i doświadczenie. Tworzymy nową markę pod którą chcemy zintegrować ludzi kreatywnych różnych dziedzin.     

0 komentarze:

Czy znasz Cech Rzemieślników Artystów?

Salon Artystów Rzemiosła.
Salon Artystów Rzemiosła - projekt OCRA.
Źródło: http://www.salonartystowrzemiosla.pl
Pisałam o inicjatywach, których celem jest dbanie o wysoki poziom rękodzielnictwa polskiego, takich jak Certyfikat rękodzieła czy Znak jakości Poland Handmade. Działaniom Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów również przyświeca taki cel. Chcę Was zainteresować tą organizacją i zachęcić przynajmniej do poczytania o niej, zajrzenia na stronę i fanpage. Poniżej kilka przykładów ich działań, które być może spowodują, iż rozważycie czy warto wstąpić w szeregi Cechu. 

OCRA jest to organizacja, która zrzesza rzemieślników pochodzących z tradycyjnych pracowni rzemieślniczych, historia niektórych z nich sięga XIX wieku! Myślę, że należenie do grona tak wybitnych twórców to nie lada wyróżnienie i prestiż. 

Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów swoją siedzibę ma w centrum Warszawy przy ulicy Marszałkowskiej. Jest to organizacja, która działa od 1989 roku. Założycielem jej i pierwszym prezesem był Zygmunt Dzierlamistrz stolarstwa artystycznego. Od maja 2009 roku funkcję tą pełni Olga Werbeniec – mistrz kaletnictwa. Dzięki aktywności Pani Olgi działania Cechu nabrały rozpędu i nowego ducha. 

Projekt Faber - OCRA.
Źródło: http://www.projektfaber.pl
Organizacja jest otwarta na przyjmowanie nowych, utalentowanych rękodzielników – warunki przystąpienia do Cechu opisane są na stronie organizacji. Jednym z problemów, z jakimi boryka się środowisko rzemieślnicze, jest brak uczniów, młodych osób, chętnych do szkolenia się w tradycyjnych technikach rzemiosła, takich jak szewstwo, kaletnictwo czy zegarmistrzostwo. W ostatnich latach pojawiły się jednak nowe marki, które z powodzeniem działają w tych obszarach, np. Aga Prus, Fun in design czy Loft37. O tym, że Polacy coraz bardziej cenią rzemiosło i wysoką jakość wykonania, świadczy duża popularność ich produktów.

Cech organizuje wspólne stoiska, ekspozycje i pokazy rzemiosła artystycznego na największych targach i wystawach w Polsce i za granicą. Na przestrzeni kilku ostatnich lat były to m.in. Amberif w Gdańsku i Złoto Srebro Czas w Warszawie oraz wystawy czasowe w Mediolanie i na Wystawie Światowej w Szanghaju.

Programy szkoleniowe. 


Cech jest także pomysłodawcą dwóch projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowanego wraz z m.st. Warszawą w latach 2011-13 projektu szkoleniowego Faber – rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych oraz przeprowadzonego w latach 2011-2012 Salonu Artystów Rzemiosła

Introligatorstwo artystyczne.
Introligatorstwo artystyczne - Kurtiak i Ley.
Źródło: http://www.kurtiak-ley.pl
Program szkoleniowy FABER był skierowany zarówno do osób już wykształconych w rzemiośle, jak i uczniów. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktyk. Omawiane były takie zagadnienia jak historia sztuki i rzemiosła, historia mody i dekoracji wnętrz, kreacji artystycznej i estetyki, kompozycji, kolorystyki, konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa narodowego, a także przedsiębiorczości z elementami marketingu i e-marketingu. Część praktyczna projektu obejmowała wizyty w pracowniach rzemieślniczych, muzeach, galeriach i pracowniach konserwacji zabytków, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z tradycyjnymi i nowoczesnymi technikami wytwarzania rzemiosła. 

Miniatura gitary dla Marka Knopflera - Tomasz Gil.
Miniatura gitary dla Marka Knopflera -Tomasz Gil. 
Źródło: http://tomgrav.pl
Drugi projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowany był z m.st. Warszawą oraz Towarzystwem Amicus. Był to projekt Salon Artystów Rzemiosła – cykl szkoleń i targów rzemiosła artystycznego. Celem projektu było podniesienie kompetencji rzemieślników w zakresie przedsiębiorczości, zwiększenie poziomu sprzedaży wyrobów rzemiosła artystycznego oraz zbliżenie świata nowoczesnego designu i rzemiosła.  Odbyło się sześć imprez targowych (Warszawa, Łódź, Białystok). Sylwetki uczestników projektu zostały przedstawione w e-katalogu Polskie Rzemiosło Artystyczne oraz na stronie www Salonu. Szkolenia, które odbyły się w ramach projektu, poruszały takie zagadnienia jak najnowsze trendy marketingu i budowanie marki. Skierowane były nie tylko do profesjonalistów, ale również osób wykonujących rzemiosło artystyczne i planujących otworzyć działalność oraz innych osób związanych z rzemiosłem i rękodziełem. 

Tytuł Mistrza Rzemiosł Artystycznych.


Jednym z wielkich sukcesów Cechu jest wznowienie nadawania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytułu Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Historia nadawania tego honorowego tytułu sięga roku 1977. Tytuł nadawany był do 1990 roku. Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa przywracająca po ponad dwudziestu latach  ten honorowy tytuł.

Działania podejmowane przez Cech świadczą o tym, że zaczął on dostosowywać swoje działania do współczesnych realiów. Mam nadzieję, że w przyszłości stanie się organizacją skupiającą również grupę młodych, wybitnych rękodzielników i aktywnie ich promującą w Polsce i za granicą.   

0 komentarze:

Biżuteryjki dla WOŚP.

Inicjatywa - Biżuteryjki dla WOŚP.
Biżuteryjki dla WOŚP, edycja 2015. 
Źródło: http://bizuteryjkidlawosp.pl
Jedną z bardzo ciekawych inicjatyw, która zrodziła się w 2012 roku w środowisku rękodzielników jest projekt „Biżuteryjki dla WOŚP”. Jego pomysłodawczynią jest projektantka biżuterii MarisellaEdyta Woźniak. Akcja skupia grono zaprzyjaźnionych projektantów z całej Polski, którzy raz w roku, specjalnie dla „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, tworzą wspólnie unikatowe egzemplarze biżuterii artystycznej, z której sprzedaży środki przekazują na WOŚP. 

Grono Biżuteryjek dla WOŚP powiększa się. 


Z roku na rok grono twórców powiększa się. Początkowo w 2012 roku była to grupa 23 osób, które wspólnie stworzyły 7 bransoletek z sercowymi charmsami, każdy projekt był wykonany ręcznie przez inną osobę.

Beata Pawlikowska w naszyjniku Wędraś - Biżuteryjki dla WOŚP.
Beata Pawlikowska w naszyjniku Wędraś.
Źródło: http://bizuteryjkidlawosp.pl
W 2013 roku grupa około 150 osób, stworzyła 23 bransoletki z charmsami. A także niesamowity naszyjnik w technice sutaszu „Tęczak”. W jego powstaniu wzięło udział 60 osób z całej Polski, a dwa elementy przyleciały z Włoch. Prace projektantów w jedną całość połączyła projektantka Saadia – Ewelina Rząd, pomysłodawczyni naszyjnika. W roku 2013 powstał również wyjątkowy naszyjnik „Wędraś”, który powstawał podczas podróży po Polsce, w warsztatach 10 projektantek, a także naszyjnik miedziany „Miedziak”.

W edycji przygotowującej biżuterię na finał WOŚP 2014 roku wzięło udział 500 osób! Każda z nich stworzyła element jednego z niezwykłych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży. Razem przygotowano aż 52 wyjątkowe projekty, z których sprzedaży uzyskano kwotę przewyższającą 45 tys. złotych. Do grona twórców dołączyli fotografowie, dzięki którym prace prezentowane są przez profesjonalne modelki. Projektantki biegłe w technice scrapbookingu, wykonały opakowania do każdego egzemplarza biżuterii. 


Na finale 2014 roku aukcje Biżuteryjek zajęły pierwszą dziesiątkę aukcji cieszących się największą popularnością! 

Naszyjnik "Tęczak" - Biżuteryjki dla WOŚP.
Naszyjnik "Tęczak" - Biżuteryjki dla WOŚP.
Źródło: http://bizuteryjkidlawosp.pl


Przygotowania Biżuteryjek do finału 2015 roku. 


Ślubna kolia sutaszowa - Biżuteryjki dla WOŚP.
Projekt ślubnej kolii sutaszowej - Biżuteryjki dla WOŚP.
Źródło: http://bizuteryjkidlawosp.pl
Ekipa akcji Biżuteryjki dla WOŚP już przygotowuje się do finału w 2015 roku. Jest to okazja do spotkania. Przygotowania rozpoczęto zjazdem rękodzielników we wrześniu br. w Borach Tucholskich. Biżuteryjki zapowiadają, że w tym roku powstanie jeszcze więcej projektów… Na zjeździe rozpoczęto pracę nad nowym projektem – naszyjnikiem wykonanym z glinki Goldie Bronze (metaliczny proszek, z którego po odpowiedniej obróbce można uzyskać m.in. elementy biżuterii w kolorze starego, antycznego złota). Gotowe elementy pojechały do Krakowa i tym samym rozpoczęły swoją wędrówkę. Finalnie staną się wyjątkowym dziełem kilkunastu rąk uzdolnionych rękodzielnikówBiżuteryjki na stronie informują także o drugim projekcie, który powstaje – sutaszowej kolii ślubnej, która będzie dziełem 45 projektantów. W przygotowaniu jest jeszcze kilka innych projektów w technice sutasz. Koniecznie odwiedźcie stronę Biżuteryjek oraz ich fanpage na Facebooku - tam więcej informacji o inicjatywie oraz bieżące newsy. 

Wspólna inicjatywa rękodzielników  jest przykładem tego, że tam gdzie pasja, tam jest energia i moc dokonywania wspaniałych rzeczy.

0 komentarze:

Rękodzieło, podróbki i tzw. „chińszczyzna”.

Duża popularność rękodzieła wywołała niemalże masową produkcję wyrobów tego typu. Jest to naturalne zjawisko, gdy popyt na dane produkty jest tak duży. Rękodziełem zaczęła parać się bardzo duża grupa osób – część z nich zawodowo, część w ramach hobby. Wśród dostępnych na rynku produktów pojawiły się kopie, towary niskiej jakości, a nawet "chińszczyzna" imitująca np. wyroby sutaszowe. 

Powstała bardzo duża ilość galerii internetowych oferujących rękodzieło. Serwis allegro także dostrzegł popularność produktów handmade i wprowadził oddzielną kategorię „rękodzieło”. Rynek internetowy został zalany produktami ręcznie wykonywanymi

Nastała moda na „ręczne wykonanie”. Bardzo wiele marek zaczęło podkreślać, czasem bez uzasadnienia, ręczny aspekt produkcji ich wyrobów. Na wielu produktach pojawiły się napisy: handmade, „ręcznie pakowane”, „ręcznie dekorowane”...itd.   

Duża konkurencja, jaka z biegiem czasu pojawiła się na rynku rękodzieła, nie jest zjawiskiem złym, wpływa na podwyższanie jakości i doskonalenie oferty oraz obsługi klientów. Dzięki rozwojowi branży na rynku pojawiło się wiele bardzo ciekawych marek

Nadal obserwuje się duże zainteresowanie wyrobami polskich marek. Szczególnie, że tych dobrych jest coraz więcej. Niestety dość często łamane są prawa autorskie twórców rękodzieła. Myślę, że ważne jest by w tej kwestii edukować klientów, by nie kupowali podróbek. 

Mnogość produktów powoduje, że projektanci muszą walczyć o to, by dotrzeć do klientów ze swoją ofertą. Uwagę należy skupić na doskonaleniu własnej marki i produktów oraz działań związanych ze sprzedażą i promocją

Tym, którzy chcą walczyć o wysoką jakość produktów i dobrą opinię o rękodziele artystycznym, ciekawe wydadzą się z pewnością dwie inicjatywy – Certyfikat rękodzieła i Znak Jakości – Poland Handmade

Certyfikat rękodzieła.


Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów oraz galeria rękodzieła „Las Rąk” w 2014 roku nawiązały współpracę, której wynikiem jest m.in. inicjatywa przyznawania „Certyfikatu Rękodzieła. Autorkami inicjatywy są Zofia Borucińska – założycielka „Lasu Rąk Laboratorium Rękodzieł” oraz Olga Werbeniec – prezes Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów. Krótka informacja o działalności Cechu znajduje się w innym artykule na blogu. 
Certyfikat rękodzieła.
Wzór "Certyfikatu rękodzieła".
Źródło: http://www.rzem-art.eu.
Certyfikaty przyznawane są od lutego 2014 roku. Są one nadawane wyrobom mającym charakter rękodzieła artystycznego, wykonanym na obszarze Polski, z zastosowaniem tradycyjnych technik rękodzielniczych. 

Nadawanie Certyfikatu ma na celu wypromowanie twórców, pomoc w podwyższeniu statusu rękodzielnika i utrzymaniu go na wysokim poziomie. Jego zadaniem jest też zabezpieczenie praw autorskich artystów, ponieważ zdjęcia i opisy certyfikowanych wyrobów będą ogólnodostępne. Na internetowych stronach „Lasu Rąk” i OCRA zostanie zamieszczona lista twórców certyfikowanych oraz ich wyrobów. Dzięki temu nabywcy będą mogli sprawdzić, czy dany produkt posiada certyfikat. Ma to szczególne znaczenie w przypadku klientów zagranicznych, którzy będą mieli pewność, że kupują autentyczne polskie rękodzieło

Certyfikat przyznaje Komisja Certyfikująca składająca się z trzech osób wybieranych przez zarząd OCRA spośród dyplomowanych rzemieślników artystów, mistrzów w swym rzemiośle oraz autorytetów w środowisku rzemiosła artystycznego. Komisja może kontrolować wytwórców, a w przypadku utraty przez wyrób charakteru rękodzieła, prawo do korzystania z certyfikatu będzie odbierane. Certyfikat będzie można uzyskać na dany wyrób lub serię wyrobów. Na stronie Cechu można pobrać formularz wniosku o nadanie „Certyfikatu Rękodzieła” oraz przeczytać więcej na temat inicjatywy. 

Niestety ani Pani Olga Werbeniec, ani właścicielka Lasu Rąk nie odpowiedziały na moje zapytania odnośnie certyfikatu. Nie wiem więc jakie jest zainteresowanie tą inicjatywą i czy autorki podejmują działania, by zainteresować pomysłem jak najszersze grono rękodzielników. Na stronie Cechu lista twórców certyfikowanych jest pusta... Informacje na temat Certyfikatu pochodzą ze stron www Cechu, Lasu Rąk oraz wywiadu z Panią Olgą na stronie biznes.newseria.pl

Znak jakości „Poland Handmade”. 


Znak Jakości Poland Handmade.
Znak Jakości Poland Handmade.
Źródło: http://polandhandmade.pl
Bardzo aktywnie rozwijana jest druga inicjatywa – Znak Jakości Poland Handmade. Pomysłodawczynią jest Anna Lipowska, projektantka biżuterii z sutaszu, która postanowiła wykreować i wypromować znak towarowy dla dobrego polskiego rękodzieła, czyli takiego, które charakteryzuje się wybitnymi walorami estetycznymi i wysoką jakością wykonania. 

Celem „Poland Handmade – znak dobrego rękodzieła” jest promowanie prac  tych twórców, którzy są najlepsi w swoich technikach na polskim rynku. „Znak Dobrego Rękodzieła” przyznawany jest przez grono rękodzielników. 

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa, fanpage oraz blog. Prezentowane są tutaj prace i sylwetki twórców oraz wszelkie wydarzenia związane z branżą rzemiosła. Na stronie Poland Handmade wyróżniono szereg technik artystycznych, w których specjalizują się odznaczeni projektanci. Informacje o tym jak dołączyć do grona wyróżnionych twórców znajdziesz w zakładce "Współpraca". Otrzymać Znak nie jest jednak łatwo...o czym świadczą te słowa:


Jeśli wynik głosowa­nia będzie negaty­wny, nie trak­tuj tego oso­biście. Być może brakuje Ci jeszcze wprawy i doświad­czenia w danej tech­nice i wystar­czy trochę czasu, aby osiągnąć poziom mis­tr­zowski. Poprzeczkę ustaw­iamy wysoko, bo zależy nam na tym, aby pol­skie rękodzieło prezen­towało się naprawdę okazale. Pracuj więc dalej i zgłoś się do nas ponownie za jakiś czas.        

Zajrzyjcie na stronę projektu, bo to prawdziwa uczta dla oczu! 


0 komentarze:

Czy warto brać udział w targach i kiermaszach rękodzieła?

Imprez branżowych promujących modę i rękodzieło artystyczne odbywa się obecnie bardzo dużo, szczególnie pod koniec roku, w okresie przedświątecznym. Część z nich to wydarzenia, w których udział jest darmowy, uczestnictwo w tych najbardziej popularnych sporo kosztuje. Udział w targach, nawet tych bezpłatnych zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami. Trzeba wziąć pod uwagę przygotowanie większej ilości produktów, opakowań firmowych, wizytówek, ulotek czy banera, a także koszty dojazdu i ewentualnego noclegu. Zanim podejmiesz decyzję o udziale i zainwestowaniu swojego czasu i pieniędzy, sprawdź czy warto! Poszukaj opinii o targach od osób które brały udział we wcześniejszych edycjach, poszukaj informacji na temat wydarzenia i oceń do jak szerokiego grona potencjalnych klientów docierają organizatorzy. Zapytaj też samych organizatorów w jaki sposób reklamują targi.

festiwale, targi i kiermasze rękodzieła.
Z mojego doświadczenia wynika, że na imprezach tego typu sprzedaż jest nieduża. Oczywiście zdarzają się targi, na których zysk jest spory, ale należą one do mniejszości. Trzeba się zastanowić co jest naszym celem. Czego oczekujesz? Sprzedaży, promocji, nawiązania kontaktów? Takie imprezy należy zawsze traktować jako promocję marki, czyli okazję do zaprezentowania siebie i swoich produktów, a nie jako sprzedaż produktów. Dlatego ważne jest, by nasze stoisko było obrandowane i żeby mieć w ręku garść ulotek bądź wizytówek do rozdania.

Trudny wybór...


Brałam udział w imprezach profesjonalnie zorganizowanych, szeroko reklamowanych, na których sprzedaż i frekwencja były bardzo niskie. Zdarzały się też takie, gdzie mimo polowych warunków publiczność przybywała tłumnie. Byłam na kiermaszu gdzie organizatorzy nie zapewnili oświetlenia…i klienci wynosili produkty na zewnątrz, by móc im się bliżej przyjrzeć ;) Trudno jest więc przewidzieć czy impreza będzie sukcesem czy nie, ale warto próbować i decyzję o udziale podejmować świadomie. Warto brać udział w imprezach, które odbywają się cyklicznie, ponieważ organizatorzy po każdym takim wydarzeniu uczą się jak lepiej, bardziej profesjonalnie je przygotowywać.  

Dlaczego warto...


Sprzedaż rękodzieła poprzez Internet wiąże się z tym, że rzadko otrzymujemy opinię o produkcie. Polscy klienci nie mają jeszcze zwyczaju każdorazowo po dokonanym zakupie wystawiać komentarzy. Dzięki udziale w targach z pewnością otrzymasz takie informacje. Pozytywne opinie zachęcają do dalszej pracy, uwagi krytyczne pobudzają do ulepszania oferty. Zarówno klienci jak i współwystawcy nierzadko sami podpowiadają ciekawe rozwiązaniaPoznasz swoich klientów, innych projektantów, a o zaletach wyjścia na świat z pracowni nie wspominam ;) 

Jeśli jednak nie angażujesz się w wydarzenia tego typu, odwiedzaj je jako klient. Każdego roku staram się być na jak największej liczbie kiermaszy. Bardzo lubię ich atmosferę. Teraz widzę, że przy tak szerokiej ofercie i nagromadzeniu w jednym miejscu tylu ciekawych produktów, często trudno podjąć decyzję o zakupie. Dlatego zbieram wizytówki, by później w domu wyszukać w Internecie ciekawiące mnie marki :)

1 komentarze:

Handmade w realu.

Powodzenie wśród klientów, z jakim rękodzieło spotkało się w Internecie, wywołało naturalną potrzebę bezpośredniego pokazywania prac. Środowisko rękodzielników zaczęło cyklicznie organizować kiermasze i targi, powstały sklepy stacjonarne oferujące rękodzieło i modę od młodych polskich projektantów. 

Showroomy sklepów internetowych.


Showroom rękodzieła.
Showroom Decobazaar we Wrocławiu. 
Źródło: http://www.decobloog.com
Pod koniec 2011 roku we Wrocławiu powstał showroom platformy Decobazaar, który nie tylko pełni funkcję sklepu, ale jest także narzędziem promocji twórczości projektantów rękodzieła. W showroomie prace projektantów Decobazaar prezentowane są na żywo i dzięki temu można się przekonać o ich wysokiej jakości. Od 2012 roku showroomem w Warszawie dysponuje także Pakamera. Wykorzystuje go m.in. do promocji prac projektantów wśród stylistów, którzy mogą wypożyczać je do sesji zdjęciowych. Polski oddział niemieckiego serwisu DaWanda ma swoją siedzibę przy ulicy Widok 8 w Warszawie. Biuro funkcjonuje także jako showroom dla stylistów, odbywają się tutaj spotkania i warsztaty, a także szkolenia jak rozpocząć współpracę z platformą i z powodzeniem sprzedawać swoje prace w Polsce i za granicą. W Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 57 działa także showroom sklepu internetowego Polscy Projektanci oraz showroomy poszczególnych marek.

Sklepy stacjonarne. 


sklep z rękodziełem artystycznym
Wnętrze sklepu Las Rąk, Pl. Konstytucji w Warszawie. 
Źródło: http://www.lrlr.pl
Jedną z bardzo aktywnie działających na rynku warszawskim galerii rękodzieła jest „Las Rąk - laboratorium rękodzieł”. Jej założycielką jest Zofia Borucińska, która od 2007 roku pasjonuje się ręcznie wykonywaną biżuterią. Sama zaczęła tworzyć tego typu biżuterię i ku jej zaskoczeniu prace cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas targów i kiermaszy branżowych poznała wielu innych twórców, nawiązała z nimi współpracę i postanowiła stworzyć miejsce, w którym mogliby oni na stałe prezentować i sprzedawać swoje prace. W 2010 roku otworzyła galerię. Sklep początkowo mieścił się przy ulicy Hożej, następnie Kruczej, kilka miesięcy funkcjonował przy Placu Konstytucji 2, a obecnie znajduje się w samym centrum Warszawy na ulicy Chmielnej 9. Poza prowadzeniem galerii właścicielka Lasu Rąk organizuje warsztaty i patronuje imprezom branżowym. Współpracuje z Ogólnopolskim Cechem Rzemiosł Artystycznych przy realizacji projektu „Certyfikat rękodzieła”. Tematowi „Certyfikatu rękodzieła” poświęciłam oddzielny artykuł. 

W Warszawie istnieje szereg innych butików, których część oferty stanowią prace rękodzielników. Są to m.in.: galeria „Camera di foto” przy Krakowskim Przedmieściu 62, sklep „Prestige” przy Alejach Jerozolimskich 42 i „Manufaktura Królewska” w Warszawskich Łazienkach oraz wiele innych, które przyczyniają się do propagowania rzemiosła artystycznego i rękodzieła. 

Targi mody i rękodzieła. 


polskie targi mody
Plakat Fashion Week Poland 10.2014.
Źródło: http://fashionweek.pl
Od kilku lat regularnie odbywają się imprezy promujące autorską modę, wyroby ekskluzywne, rękodzieło i rzemiosło. Do najważniejszym imprez modowych należą „Fashion Week Poland”, „Warsaw Fashion Weekend” oraz „Hush Warsaw”.  
FashionPhilosophy Fashion Week Poland” to jedno z największych w Polsce wydarzeń poświęconych modzie. Pierwsza edycja odbyła się jesienią 2009 roku, obecnie odbywa się cyklicznie, dwa razy w roku w Łodzi. Pomysłodawcą Polskiego Tygodnia Mody są Irmina Kubiak oraz Jacek Kłak, a organizatorem Grupa Kreatywna Moda Forte. Podczas „Fashion Week Poland” ma miejsce kilkadziesiąt pokazów mody uznanych projektantów oraz pokazów mody awangardowej. Elementem imprezy jest strefa Showroom, czyli miejsce gdzie znajdują się stoiska projektantów oraz autorskich i profesjonalnych marek. Projektanci m.in. z branży rzemiosła i rękodzieła prezentują tu swoje prace. Impreza pomaga w umacnianiu pozycji polskich marek, ułatwia projektantom nawiązywanie kontaktów ze światem biznesu oraz wspiera proces profesjonalizacji polskiego rynku mody. Z ofertą wystawców zapoznaje się ponad 15 tys. gości, wśród nich przedstawiciele mediów polskich i zagranicznych. „FashionPhilosophy Fashion Week Poland” to inicjatywa kierowana do projektantów, dziennikarzy, stylistów i przedsiębiorców oraz fanów mody. Służy prezentacji polskich trendów na kolejny sezon, wsparciu uznanych już projektantów oraz promocji młodych twórców.

Warsaw Fashion Weekend”, dawniej „Bilioneurobab”, to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń modowych organizowanych od 2005 roku w Warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. W wydarzeniu udział biorą polscy projektanci, ciekawe marki i domy mody o światowej renomie. Wydarzenie jest okazją nie tylko do obejrzenia pokazów najlepszych projektantów i zapoznania się z najnowszymi trendami, ale także do nabycia najmodniejszych ubrań i akcesoriów, w tym rękodzieła. Podczas imprezy ponad 100 wystawców prezentuje swoje produkty. 

targi mody
Targi HUSH Warsaw w Arkadach Kubickiego.
Źródło: http://www.hushwarsaw.com
Pierwsza edycja targów „Hush Warsaw” odbyła się w czerwcu 2013 roku na Stadionie Narodowym, gdzie w ciągu 8 godzin wydarzenie odwiedziło około 20 tys. osób. Kolejne edycje zostały zorganizowane w październiku 2013 roku w Starym Browarze w Poznaniu, w grudniu 2013 roku w Zamku Królewskim w Warszawie. W 2014 roku targi odbyły się w czerwcu w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego, a kolejna impreza planowana jest na 13-14 grudnia. 

Fashion Democracy” to nowy projekt organizatorów „Warsaw Fashion Weekend”. Podczas wydarzenia projektanci mody, dodatków oraz akcesoriów wyposażenia wnętrz wystawiają swoje kolekcje na sprzedaż. Targi w 2013 roku odbywały się w centrum handlowym Bluecity, a dwie imprezy roku 2014 odbyły się w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich. Poza Warszawą targi Fashion Democracy odbywają się w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach.

Wymienione wyżej wydarzenia nastawione są przede wszystkim na promowanie mody, jednak na imprezach swoje wyroby prezentują także marki rzemieślnicze i rękodzielnicze. Ze względu na skalę oraz prestiżowy charakter warto wziąć w nich udział i promować swoją markę. 

Ogromna ilość imprez organizowana jest także głównie dla środowiska rękodzieła artystycznego. Jedną z większych imprez tego typu, jest organizowany przez Międzynarodowe Targi Poznańskie „Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych”. 
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych.
Strona www Festiwalu, edycja 5-7.12.2014r.
Źródło: http://festiwal.mtp.pl/pl
Międzynarodowe Targi Poznańskie organizują festiwal od 2004 roku. Powstał on z myślą o prezentacji i popularyzacji unikatowych prac z różnych dziedzin sztuki. Do udziału w targach zapraszani są malarze, fotografowie, rzeźbiarze, artyści ludowi, a także osoby zajmujące się ręcznym tworzeniem oryginalnej ceramiki i szkła, biżuterii, ubiorów oraz ciekawych elementów wystroju wnętrz. Podczas wydarzenia mają miejsce pokazy i warsztaty rękodzieła.

Wiele imprez na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń branży rękodzieła. Tego typu kiermasze organizowane są w całej Polsce, ich kalendarium można znaleźć m.in. na blogu galerii Pakamera

W Warszawie są to m.in.:
targi „MiszMasz” w centrum handlowym Bluecity, targi „Made in Poland” w Domu Polonii, Fashion in Warsaw” w Kinotece w Pałacu Kultury, Och!Bazar” , Przetwory” organizowane w dawnych Zakładach Optycznych na Pradze i w Soho Factory, Art Market Poland” w Domu Słowa Polskiego, i wiele innych. 

Czy warto brać udział w kiermaszach? Przeczytaj artykuł i podziel się swoimi doświadczeniami!  

0 komentarze: